Blog

Latest News and Updates

sople.jpg

Spadające sople – zasada winy

 

Spadające sople to  pewnie drobiazg. Drobiazg, jednak  z punktu widzenia odpowiedzialności budzi wątpliwości.  Jedno jest pewne  – zasada odpowiedzialności – zasada winy. Trudne do obrony jest  twierdzenie, że odpowiedzialności za spadający sopel można rozpaprywać na zasadzie ryzyka  , na podstawie  434 k.c lub 433 k.c

Przy rozpatrzeniu podmiotu odpowiedzialnego należy wziąć pod uwagę, w zależności od stanu faktycznego, odpowiedzialność właściciela nieruchomości, najemcy, zarządcy, wspólnoty, spółdzielni mieszkaniowej, właściciela odrębnej własności do lokalu.  Najwięcej kontrowersji budzi rozdział odpowiedzialności wspólnoty mieszkaniowej (zarządcy) a  właściciela mieszkania.  Trzeba powiedzieć, wcale nie w żartach, że odpowiedzialność będzie spoczywała na tym kto odpowiadał za część nieruchomości , z której ……….zwisał sopel. Jeżeli z dachu, rynny, gzymsu – odpowiedzialność wspólnoty (zarządcy), jeżeli z okna, balkonu to w grę będzie wchodzić odpowiedzialność właściciela mieszkania.

 

 

 

Maria Tomaszewska -PestkaSpadające sople – zasada winy
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty