Blog

Latest News and Updates

niebezpieczny-a-wadliwy.jpg

Niebezpieczny a wadliwy

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt to pojęcie szersze niż odpowiedzialność cywilna za produkt niebezpieczny.

Kodeks cywilny zawiera definicję produktu niebezpiecznego (Art 449) : Niebezpieczny jest produkt nie zapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. O tym, czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi informacje o właściwościach produktu. Produkt nie może być uznany za nie zapewniający bezpieczeństwa tylko dlatego, że później wprowadzono do obrotu podobny produkt ulepszony.

O tym kiedy produkt jest bezpieczny w myśl przepisów Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów pisałam we wpisie „Kiedy produkt jest bezpieczny”

Spod powyższych regulacji wymykają sie sytuacje kiedy produkty nie stwarzają niebezpieczeństwa – nie działający programator w pralce, zanieczyszczona opiłkami farba do malowania powierzchni przemysłowych, zbyt gęsty klej, pękające kartony do przechowywania owoców.

Nie są to produkty niebezpieczne, ale są wadliwe.

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkty wadliwe, producenci ponoszą na zasadach ogólnych – odpowiedzialności cywilnej deliktowej lub oc z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Photo credit: Idaho National Laboratory / Foter.com / CC BY

Maria Tomaszewska -PestkaNiebezpieczny a wadliwy
Udostępnij ten post

Powiązane posty