Blog

Latest News and Updates

OC-za-produkt.jpg

OC za produkt, kwestie fundamentalne

Jak widać z dyskusji toczących się na wielu forach, organizowanych prezentacji i wyrażanych ciągle wątpliwości – tematyka OC za produkt ciągle jest żywa i budząca wątpliwości.

Kwestie nawet fundamentalne bywają przedmiotem niezrozumienia. Jedną z nich jest właściwie rozumienie pojecie OC za produkt. Pod tym pojęciem należy rozumieć wszystkie szkody wyrządzone przez produkt. Nie ma jednak w przepisach prawa regulacji poświęconej odpowiedzialności cywilnej za produkt, ani definicji produktu.  Za to jest regulacja odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny (art 449 k.c. i następne).  Jak się wydaje to najbardziej wprowadza zamieszanie w praktyce ubezpieczeniowej.

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzona przez produkt niebezpieczny została uregulowana w kodeksie cywilnym od  art 449 k.c.. Nie dotyczy ona jednak szkód w innym mieniu niż mienie przeznaczone do osobistego użytku. Takie szkody objęte są ogólnymi zasadami odpowiedzialności cywilnej  – oc deliktowej i oc z tyłu niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązania.

 Photo credit: visualpanic / Foter.com / CC BY

 

Maria Tomaszewska -PestkaOC za produkt, kwestie fundamentalne
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty