Blog

Latest News and Updates

Liczba-spraw-o-odszkodowanie.png

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia – liczba spraw się waha

Ministerstwo Sprawiedliwości  na swoich stronach publikuje statystykę liczby  spraw o odszkodowania kierowanych do Sądów Rejonowych i Okręgowych w latach 2001-2012. Statystyka obejmuje m.in liczbę spraw o  odszkodowania wyrządzone przez służbę zdrowia, jt spraw przeciwko:

  • samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej
  • Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego, w związku ze szkodą zaistniałą w niesamodzielnym publicznym zakładzie służby zdrowia (w tym także przez 01.01.1999)
  • niepublicznym (prywatnym, spółdzielczym) zakładom służby zdrowia (bez względu na ich formę organizacyjną)

Wbrew obiegowej opinii – liczba spraw nie rośnie , ale się waha. Poniżej wykres.

Liczba spraw o odszkodowanie

A tutaj  cała statystyka  spraw o odszkodowania kierowanych do sądów rejonowych i    sądów okręgowych

 

Maria Tomaszewska -PestkaOdszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia – liczba spraw się waha
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji