Blog

Latest News and Updates

opodatkowanie-świadczeń-pracowniczych.jpg

Opodatkowanie świadczeń dla pracowników – zgodne z Konstytuacją

W dniu dzisiejszym, t j 08 lipca 2014  Trybunał Konstytucyjny uznał, że opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń dla pracowników jest zgodne z Konstytucją,

Treść wyrokuw sprawie K7/13:

Art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2-2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 888, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 223, 312, 567 i 598), rozumiane w ten sposób, że „inne nieodpłatne świadczenie” oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika, są zgodne z art. 2 w związku z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Całość oficjalnej informacji TK tutaj 

Dla ubezpieczeń OC ten wyrok ma znaczenie ze względu na orzecznictwo w sprawie opodatkowania składek za ubezpieczenie OC członków władz spółki.

Przepisy o możliwości opodatkowania składki nie są niezgodne z przepisami, a wyrok TK wyznacza kryteria  kiedy świadczenia pracodawcy powinny być traktowane jako przychód i tym samym  opodatkowane:

1) świadczenia zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie)

2) świadczenia zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenie aktywów lub uniknięcie wydatku, który musiałby ponieść,

3) korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

 Zatem wątpliwości w indywidualnych sprawach pozostają, ale chociaż TK wskazał kierunki dla argumentacji przez WSA

 

 

Photo credit: visualpanic / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Maria Tomaszewska -PestkaOpodatkowanie świadczeń dla pracowników – zgodne z Konstytuacją
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji