Blog

Latest News and Updates

Szkody-poza-RP.jpg

Szkody poza RP – kiedy konieczna klauzula?

Ubezpieczyciele, w ubezpieczeniu OC ogólnej, wyłączają z zakresu podstawowego szkody , które powstały, wystąpiły, zostały wyrządzone poza terytorium RP.

Ryzyko takich szkód można objąć ochroną na mocy dodatkowej klauzuli.

Jasnym jest że potrzebują dodatkowej klauzuli Ubezpieczeni, którzy eksportują produkty, wysyłają pracowników za granicę, wykonują usługi za granicą.

Ale co z sytuacjami, gdy Ubezpieczony nie prowadzi działalności za granicą, ale skutki jego działalności w Polsce mogę przekroczyć terytorium RP? Czy wtedy niezbędne jest uzupełnianie zakresu ochrony o dodatkową klauzulę?

Poniżej tabela z dwoma przykładami szkód  wraz z zestawieniem wyłączeń w OWU kilku Ubezpieczycieli

I szkoda  ” OC zakładu przemysłowego”  – emisja substancji zanieczyszczających w przygranicznym zakładzie w Polsce – rozstrój zdrowia pracowników w Polsce, mieszkańców w Polsce i za granicą, zniszczenie upraw w Polsce i za granicą

II szkoda – „OC warsztatu”  – uszkodzenie samochodu za granicą RP spowodowane wadliwą naprawą w warsztacie w Polsce

[table id=122 /]

Widać  z powyższego, że pojęcie szkody powstałej , wyrządzonej, która wystąpiła poza RP, może budzić wątpliwości co do zakresu ochrony w przypadku skutków działań poza RP. Zapewne należy doprecyzować tę kwestię w umowie ubezpieczenia , zgodnie z intencją stron.

 

*wypadek ubezpieczeniowy . zdarzenie polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy ruchomych lub nieruchomości, powodujące szkodę

Photo credit: joiseyshowaa / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Maria Tomaszewska -PestkaSzkody poza RP – kiedy konieczna klauzula?
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji