Blog

Latest News and Updates

Pożar.jpg

Pożar Hotelu Gołębiewski

Pożar Hotelu Gołebiewski wybuchł dziś rano. Najprawdopodobniej przyczyną było zaprószenie ognia podczas prac spawalniczych. Do ostatecznego stwierdzenia przyczyny jeszcze daleko. Nie mniej warto przypomnieć, w kontekście ubezpieczeń OC, warunki wykonywania prac spawalniczych, które są pracami niebezpiecznymi pod względem pożarowym.

Obowiązki związane z takimi pracami spoczywają zarówno na właścicielu obiektu jak i na wykonawcy. Uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie to wskazuje warunki prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

 

Nie od dziś wiadomo, że prace z remontami dachów należą na najbardziej wyeksponowanych pod względem ryzyka wyrządzenia szkód.

Maria Tomaszewska -PestkaPożar Hotelu Gołębiewski
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty