Blog

Latest News and Updates

szkody-środ-IV.jpg

Szkody w środowisku. Regulacja administracyjna

 Warto pamiętać, że Ustawa O zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie zawiera regulację jedynie administracyjnej odpowiedzialności za szkody w środowisku. Do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa  Prawo ochrony środowisko nie stanowi inaczej (art 322  Ustawy Prawo ochrony środowiska).

Do roszczeń za szkody poniesione przez poszkodowanych szkodą w środowisku lub szkodą spowodowaną oddziaływaniem na środowisko, nie będzie miała Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Do nich będzie miał zastosowanie jedynie Kodeks cywilny, z wyjątkami przewidzianymi w Prawie Ochrony Środowiska.

Maria Tomaszewska -PestkaSzkody w środowisku. Regulacja administracyjna
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty