błąd w sztuce lekarskiej

Wszystkie otagowane posty błąd w sztuce lekarskiej

Błąd-w-sztuce-lekarskiej.jpg

Błąd w sztuce lekarskiej – rozumienie SN

Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze IV CSK 64/2013 wydał niekorzystne dla PZU, jako interwenienta ubocznego, orzeczenie – uchylił  zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego  oraz wyrok Sądu Okręgowego z dnia 6.12.2010 r. oddalający roszczenia pozwanego oraz  przekazał  sprawę  Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy wskazuje w uzasadnieniu jak należy rozumieć błąd w sztuce lekarskiej.

Sprawa dotyczyła poszkodowanego, któremu w Szpitalu Uniwersyteckim usunięto pęcherz moczowy  bez zmian nowotworowych. To, że pęcherz jest wolny od zmian nowotworowych dopiero okazało się po operacji. Szczegóły ze stanu faktycznego tutaj .W uzasadnieniu Sąd Najwyższy przytacza rozumienie błędu w sztuce lekarskiej:   „Pojęcie „błędu w sztuce lekarskiej” odnosi się zatem nie tylko do błędu terapeutycznego (błędu w leczeniu, w tym błędu operacyjnego), ale również do błędu diagnostycznego (błąd rozpoznania). W wypadku konieczności poprzedzenia zabiegu operacyjnego specjalistycznymi badaniami błąd diagnostyczny może się odnosić do etapu tych badań, a jego konsekwencją może być błędna diagnoza schorzenia prowadząca do błędnej decyzji o zabiegu operacyjnym, lub o zakresie takiego zabiegu”

Całość orzeczenia na stronie Orzecznictwo/błąd w sztuce lekarskiej

 Photo credit: Zdenko Zivkovic / Foter / CC BY

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaBłąd w sztuce lekarskiej – rozumienie SN
zdarzenia-medyczne.jpg

Zdarzenie medyczne a błąd w sztuce

Przez media przetacza się ogromna dyskusja dotycząca tzw Ustawy o zdarzeniach medycznych (Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Najwięcej uwagi poświęca się procedurze dochodzenia roszczeń i konsekwencjom finansowym ubezpieczenia dla szpitali.   Wśród wielu ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem nowej Ustawy warto się zastanowić nad relacjami pojęcia zdarzenie medycznego i błędu w sztuce medycznej (lekarskiej). Czy są to pojęcia tożsame? Opinii jest wiele.
read more
Maria Tomaszewska -PestkaZdarzenie medyczne a błąd w sztuce