błąd w sztuce medycznej

Wszystkie otagowane posty błąd w sztuce medycznej

zdarzenia-medyczne.jpg

Zdarzenie medyczne a błąd w sztuce

Przez media przetacza się ogromna dyskusja dotycząca tzw Ustawy o zdarzeniach medycznych (Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Najwięcej uwagi poświęca się procedurze dochodzenia roszczeń i konsekwencjom finansowym ubezpieczenia dla szpitali.   Wśród wielu ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem nowej Ustawy warto się zastanowić nad relacjami pojęcia zdarzenie medycznego i błędu w sztuce medycznej (lekarskiej). Czy są to pojęcia tożsame? Opinii jest wiele.
read more
Maria Tomaszewska -PestkaZdarzenie medyczne a błąd w sztuce