zdarzenie medyczne

Wszystkie otagowane posty zdarzenie medyczne

zdarzenia-medyczne-niekonstytucyjne.jpg

Liczba postępowań przed komisjami ds zdarzeń medycznych

Tygodnik Biznes i Prawo podaje informacje na temat liczby powstępowań przed Wojewódzkimi Komisjami ds zdarzeń medycznych. W artykule „Coraz więcej placówek medycznych  płaci pacjentom za błędy” podaje następujące liczby :

1321 – liczba wniosków złożonych do Komisji Wojewódzkich w okresie 01.01.2012-31.10.2013

225- liczba wydanych orzeczeń potwierdzających zaistnienie zdarzenia medycznego

62- wydanych orzeczeń nie stwierdzających błędu medycznego

Cały artykuł tutaj

Tygodnik jednak nie podaje jaka liczba postępowań potwierdzających niezaistnienie zdarzenia medycznego zakończyła się przyjęciem zaproponowanego odszkodowania

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaLiczba postępowań przed komisjami ds zdarzeń medycznych
zdarzenia-medyczne.jpg

Zdarzenie medyczne a błąd w sztuce

Przez media przetacza się ogromna dyskusja dotycząca tzw Ustawy o zdarzeniach medycznych (Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Najwięcej uwagi poświęca się procedurze dochodzenia roszczeń i konsekwencjom finansowym ubezpieczenia dla szpitali.   Wśród wielu ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem nowej Ustawy warto się zastanowić nad relacjami pojęcia zdarzenie medycznego i błędu w sztuce medycznej (lekarskiej). Czy są to pojęcia tożsame? Opinii jest wiele.
read more
Maria Tomaszewska -PestkaZdarzenie medyczne a błąd w sztuce