franszyza

Wszystkie otagowane posty franszyza

Scissors.jpg

Franszyza – a co z roszczeniem poniżej franszyzy?

Zgodnie z powszechnie przyjętymi definicjami franszyza to kwotowo lub procentowo wyrażona wartość pomniejszająca wypłacane odszkodowanie.

Definicję podaje nawet Wikipedia 

Ogólne warunki ubezpieczenia nie wyłączają obowiązku rozpatrzenia odpowiedzialności ubezpieczonego za powstałą szkodę, w przypadku zgłoszenia roszczenia nie przekraczającego kwoty franszy

Zatem jak się ma do tego praktyka wielu Ubezpieczycieli odmawiająca rozpoczęcia procesu likwidacji w przypadku roszczeń poniżej franszyzy?

read more
Maria Tomaszewska -PestkaFranszyza – a co z roszczeniem poniżej franszyzy?
franszyza-czy-nadwyzka.jpg

Franszyza a nadwyżka

Przeglądając Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ’y) zobaczyłam zapis, które jest ciągle stosowany, a który dotyczy sposobu wypłaty odszkodowania w klauzuli OC pracodawcy. Cytat z jednej ze Specyfikacji:

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy dopuszczalna franszyza redukcyjna: świadczenie wypłacone osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199 poz. 1673 z późn. zm.)

Świadczenie wypłacane z tzw Ustawy wypadkowej nie jest franszyzą redukcyjną czyli kwotą o jaką Ubezpieczyciel potrąca należne odszkodowanie. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie i zadośćuczynienie w takiej kwocie która stanowi różnice pomiędzy należnym odszkodowaniem a świadczeniami otrzymanym z ubezpieczenia społecznego. To odszkodowanie stanowi pewnego rodzaju nadwyżkę ponad to jakie kwoty już zostały poszkodowanemu wypłacone przez ZUS z tyłu poniesionej szkody.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaFranszyza a nadwyżka