Blog

Latest News and Updates

Scissors.jpg

Franszyza – a co z roszczeniem poniżej franszyzy?

Zgodnie z powszechnie przyjętymi definicjami franszyza to kwotowo lub procentowo wyrażona wartość pomniejszająca wypłacane odszkodowanie.

Definicję podaje nawet Wikipedia 

Ogólne warunki ubezpieczenia nie wyłączają obowiązku rozpatrzenia odpowiedzialności ubezpieczonego za powstałą szkodę, w przypadku zgłoszenia roszczenia nie przekraczającego kwoty franszy

Zatem jak się ma do tego praktyka wielu Ubezpieczycieli odmawiająca rozpoczęcia procesu likwidacji w przypadku roszczeń poniżej franszyzy? W moim przekonaniu, odmowa rozpatrzenia odpowiedzialności jest możliwa tylko wtedy gdy wynika wprost to z umowy ubezpieczenia.

Zagadnienie franszyzy wiąże się jeszcze z jednym problemem – sposobem potrącania franszyzy.  Tutaj regulacja ubezpieczycieli może byc bardzo różna. Na tyle różna że nadaje się to na odrębny wpis

 franszyza czy nadwyzka

 

 

Maria Tomaszewska -PestkaFranszyza – a co z roszczeniem poniżej franszyzy?
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty