miejsce zdarzenia powodującego szkodę

Wszystkie otagowane posty miejsce zdarzenia powodującego szkodę

Produkt-w-eksporcie.jpg

Produkt w eksporcie – miejsce zdarzenia powodującego powstanie szkody

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał  16 stycznia 2014 orzeczenie w kwestii wykładni pojęcia zdarzenia powodującego szkodę gdy sprawca i poszkodowany podlegają innemu prawu.

Spór się toczył pomiędzy obywatelem Austrii a producentem i sprzedawcą rowerów z siedzibą w Niemczech. Rower został nabyty w Austrii a do wypadku, wskutek którego obywatel Austrii doznał szkody, doszło także w Austrii.

Obywatel Austrii uznał za właściwy sąd austriacki powołując  się na art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44_2001 z dnia 22.12.2000 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych – Jeżeli przedmiotem postępowania jest czyn niedozwolony lub czyn podobny do czynu niedozwolonego albo roszczenia wynikające z takiego czynu – przed sąd miejsca, gdzie nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę. W jego przekonaniu miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody, znajduje się w Austrii, ponieważ rower został tam wprowadzony do obrotu w tym sensie, że został on tam udostępniony końcowemu użytkownikowi w ramach dystrybucji handlowej.

Producent niemiecki   podważył jurysdykcję krajową sądów austriackich. Miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody, znajduje się zdaniem tej spółki w Niemczech. Po pierwsze, proces produkcyjny miał miejsce w Niemczech, a po drugie, produkt został wprowadzony do obrotu w tym państwie członkowskim poprzez wyekspediowanie go z siedziby tej spółki.

Sąd rozpoznający sprawę skierował do Trybunału  następujące pytania tzw prejudycjalne: „1) Czy w kontekście odpowiedzialności za produkty wadliwe sformułowanie miejsce, gdzie nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę« użyte w art. 5 pkt 3 [rozporządzenia nr 44/2001] należy rozumieć w ten sposób, że:

a) miejscem, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody, jest miejsce siedziby producenta;

b) miejscem, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody , jest miejsce wprowadzenia produktu do obrotu;

c) miejscem, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody , jest miejsce nabycia produktu przez użytkownika?

ETS orzekł, że wypadku powództwa zmierzającego do ustalenia odpowiedzialności producenta za wadliwy produkt miejscem, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody, jest miejsce wytworzenia danego produktu.

 

Całość orzeczenia tutaj  Wyrok ETS z 16 stycznia 2014

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaProdukt w eksporcie – miejsce zdarzenia powodującego powstanie szkody