szkoda w środowisku

Wszystkie otagowane posty szkoda w środowisku

szkody-środ-IV.jpg

Szkody w środowisku. Regulacja administracyjna

 Warto pamiętać, że Ustawa O zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie zawiera regulację jedynie administracyjnej odpowiedzialności za szkody w środowisku. Do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa  Prawo ochrony środowisko nie stanowi inaczej (art 322  Ustawy Prawo ochrony środowiska).

read more
Maria Tomaszewska -PestkaSzkody w środowisku. Regulacja administracyjna
szkody-środ-III.jpg

Szkody środowiskowe. Definicja szkody w środowisku

Definicja szkody w środowisku zawarta jest w Ustawie 13 kwietnia 2007 r.  O zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.  Jest to  negatywna mierzalna zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych (gatunków chronionych, chronionych siedlisk przyrodniczych, wody, ziemi), oceniona w stosunku do stanu początkowego, spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska.

Definicja ta pojawiła się wraz z Ustawą z 13 kwietnia 2007. Jednak wcześniej rynek radził sobie inaczej ze szkodami środowiskowymi, bez definiowania szkody w środowisku

read more
Maria Tomaszewska -PestkaSzkody środowiskowe. Definicja szkody w środowisku