szkody środowiskowe

Wszystkie otagowane posty szkody środowiskowe

Pozwolonie.jpg

OC za szkody wyrządzone oddziaływaniem na środowisko a działanie na podstawie decyzji i w jej ramach

Ubezpieczeni prowadząc działalność wpływającą na środowisko intuicyjnie bronią się przed odpowiedzialnością za szkody powołując się , że działają na podstawie i w ramach decyzji administracyjnych, m.in:

  •  pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  • pozwolenia zintegrowanego  (dotyczy tylko wybranych zakładów, mogących w znaczący sposób oddziaływać na środowisko i poza wieloma rodzajami działalności przemysłowej obejmuje również intensywną działalność rolniczą  oraz większe składowiska odpadów)

Jednakże Ustawa Prawo ochrony środowiska jednoznacznie stanowi w art 325, że odpowiedzialności za szkody wyrządzone oddziaływaniem na środowisko nie wyłącza okoliczność, że działalność będąca przyczyną powstania szkód jest prowadzona  na podstawie decyzji i w jej granicach.

Nie ma zatem znaczenia dla odpowiedzialności za szkodę  fakt, m.in utrzymywania dozwolonych limitów i warunków emisji.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaOC za szkody wyrządzone oddziaływaniem na środowisko a działanie na podstawie decyzji i w jej ramach
szkody-środ-III.jpg

Szkody środowiskowe. Definicja szkody w środowisku

Definicja szkody w środowisku zawarta jest w Ustawie 13 kwietnia 2007 r.  O zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.  Jest to  negatywna mierzalna zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych (gatunków chronionych, chronionych siedlisk przyrodniczych, wody, ziemi), oceniona w stosunku do stanu początkowego, spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska.

Definicja ta pojawiła się wraz z Ustawą z 13 kwietnia 2007. Jednak wcześniej rynek radził sobie inaczej ze szkodami środowiskowymi, bez definiowania szkody w środowisku

read more
Maria Tomaszewska -PestkaSzkody środowiskowe. Definicja szkody w środowisku