Blog

Latest News and Updates

względy-handlowe-dzielą-i-rządzą.jpg

Względy handlowe. Dzielą i rządzą

Ubezpieczeniem OC objęte są sytuacje kiedy ubezpieczony ponosi odpowiedzialność cywilną za  poniesioną przez poszkodowanego szkodę. Kiedy roszczenie nie jest zasadne, Ubezpieczyciel OC pokrywa koszty obrony przed takim roszczeniem. Tak powinno być. Jednak życie wymyka się bardzo z założeń, nawet tych co do których się wszyscy zgadzają. Niestety bardzo często Ubezpieczeni potwierdzają własną odpowiedzialność, mimo że jej nie ponoszą. Czasem naciskają na pokrycie roszczenia  chociaż szkoda nie jest udokumnetowana przez poszkodowanego. Dzieje się tak z prostego powodu – względów handlowych, biznesowych Ubezpieczonego.

Ubezpieczonemu nierzadko bardziej zależy na utrzymaniu dobrych relacji z poszkodowanym lub inwestorem niż na zachowaniu zasad umowy ubezpieczenia OC.  Przypadków kiedy się to zdarza jest bardzo wiele. Trzy z nich dla przykładu:

a)  kiedy Ubezpieczony pracuje wyłącznie na rzecz jednego podmiotu – nie będzie miał  nadmiernej skłonności do obrony przed roszczeniem swojego „chlebodawcy”,

b) kiedy poszkodowany  potrącił Ubezpieczonemu z wynagrodzenia kwotę rzekomo należnego odszkodowania – Ubezpieczonemu łatwiej jest odzyskać kwotę z Ubezpieczenia  kiedy będzie twierdził, że ponosi odpowiedzialność za szkodę niż od kontrahenta, przekonując go że nie ponosi odpowiedzialności,

c) kiedy szkoda ma charakter medialny albo PR’owy- Ubezpieczony pod naciskiem opinii publicznej, woli uznać odpowiedzialność aby Ubezpieczyciel zaspokoił roszczenia poszkodowanych, niż przedstawić zawiłe argumenty na brak swojej odpowiedzialności.

W tych i podobnych sytuacjach dochodzi do konfliktu pomiędzy Ubezpieczonym i Ubezpieczycielem. Presja jest ogromna, bo tłem tego konfliktu nie jest nawet kwota odszkodowania, ale dążenie Ubezpieczonego do zachowania właściwych relacji handlowych z inwestorem lub poszkodowanym.

Niestety rynek nie ma odpowiedzi na ten problem. Być może w ogóle nie ma dobrego rozwiązania, bo konflikty interesów zdarzają się jak świat światem.   Pozostaje zatem albo ugoda albo konflikt z Ubezpieczonym. Na pewno underwriter odnawiając umowę ubezpieczenia powinien zwrócić uwagę na charakter współpracy z Ubezpieczonym w trakcie rozpatrywania roszczeń – jego postawa nierzadko decyduje o rentowności umowy ubezpieczenia.

Photo credit: pasukaru76 / Foter.com / CC BY

Maria Tomaszewska -PestkaWzględy handlowe. Dzielą i rządzą
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji