Blog

Latest News and Updates

zdarzenia-medyczne-obowiązkowe.jpg

Zdarzenia medyczne – obowiązkowe?

Kategoria obowiązkowych ubezpieczeń mnie prześladuje –  daje pretekst do rozważań. Pewnie dlatego że mamy ogromne zamieszanie z nowym „pakietem” ubezpieczeń w sektorze medycznym.

Kilka tygodni temu komentowałam projekt Rozporządzenia Ministerstra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą we wpisie   http://labrisk.pl/blog/?p=569Nie zamierzam kontynuować rozważań w tym temacie.

Jednak bardzo ciekawą sytuację mamy w przypadku ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych, o których mowa w art 25 Ustawy o działalności leczniczej. Obowiązek zawarcia umowy tego ubezpieczenia spoczywa tylko na podmiocie leczniczym prowadzącym szpital (zgodnie z art 17 ust 1 pkt 4 ppkt b Ustawy o działalności leczniczej). Z brzmienia tej Ustawy nie wynika, że jest to obowiązkowe ubezpieczenie, Ustawa także nie zawiera delegacji do wydania rozporządzenia uszczegóławiającego zakres ubezpieczenia.

Jednakże Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komuniakcyjnych, w artykule 4 ust 4 stwierdza, że obowiązkowymi ubezpieczeniami są ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

Zatem jeżeli Ustawa o działalności leczniczej nakłada na podmiot leczniczy prowadzący szpital  obowiązek zawarcia umowy z tytułu zdarzeń leczniczych, to ubezpieczenie to należy uznać za ubezpieczenie obowiązkowe.  Dla podmiotów prowadzących inną działalność medyczną  niż szpital, ubezpieczenie to jest dobrowolne.

Należy zwrócić na jeszcze jedną kwestie uwagę – ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych nie jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Jest ubezpieczeniem  obowiązkowym, ale nie OC.

   

Photo credit: A Guy Taking Pictures / Foter.com / CC BY

 

 

Maria Tomaszewska -PestkaZdarzenia medyczne – obowiązkowe?
Udostępnij ten post

1 komentarz

Dołącz do konwersacji
  • Michał Michnowicz - 23 grudnia, 2011

    Wczoraj PZU S.A. oficjalnie poinformowało o możliwości zawarcia umów ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.
    Niestety brak szczegółowych informacji o zasadach kwotacji ryzka, ale jest otwartych kilka postępowań przetargowych, gdzie Ubezpieczający zawnioskował o tego rodzaju ubezpieczenie. Oferty w nich złożone dadzą już jakiś konkretny pogląd na temat ceny.

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty