Blog

Latest News and Updates

wniosek-SN-zadośćuczynienie.jpg

Zadośćuczynienie dla osób bliskich z wypadków sprzed 03.08.2008 – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w dniu  27 06 2014 postanowił odmówić podjęcia uchwały w sprawie wniosku Rzecznika Ubezpieczonych „Czy osobie najbliższej przysługuje z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę wynikającą z naruszenia jej dobra osobistego w postaci szczególnej więzi emocjonalnej ze zmarłym, nawet gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r.?​”

Uzasadnienia postanowienia jeszcze Sąd nie przedstawił

Informacja na stronie SN 

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonego do pobrania tutaj

Patrz wpis Kolejne wnioski Rzecznika Ubezpieczonych czekają na rozstrzygnięcie SN

 

_________

Photo credit: ali edwards / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Maria Tomaszewska -PestkaZadośćuczynienie dla osób bliskich z wypadków sprzed 03.08.2008 – postanowienie SN
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty