Retroaktywna – data, ochrona, cz.I

Ochrona retroaktywna w ubezpieczeniach OC ma kilka znaczeń. Pierwsze, klasyczne, znacznie ochrony retroaktywnej oznacza objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód, które powstały w przeszłości – przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, ale o których nie wie jeszcze Ubezpieczający.

Kolejne zanczenia objemują:

  • objęcie ochroną ubezpieczeniową  czynności zawodowych wykonanych przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia,
  • objęcie ochroną ubezpieczeniową przyczyn szkód mających miejsce przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia (np prac, usług), a które będą przyczyną szkód w okresie ubezpieczenia.
  • objęcie ochroną ubezpieczeniową produktów wprowadzonych do obrotu przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, a które wyrządzą szkody w okresie ubezpieczenia

Photo credit: Libertinus / Foter.com / CC BY-SA

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: