Szkoda na osobie – zadośćuczynienie w definicji?

Ubezpieczyciele  definiują szkodę na osobie w podobny sposób.

UbezpieczycielDefinicja
Allianzszkoda osobowa - straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści które by mógł osiągnąć poszkodowany gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
AXAszkoda osobowa - śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia wraz z uszczerbkiem poniesionym przez kogokolwiek w ich następstwie
Ergo Hestiaza szkodę na osobie uważa się straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia , a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
Generaliszkoda osobowa - szkoda polegająca na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia oraz skutki następcze tych zdarzeń
PZUszkoda na osobie - szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
Wartaszkoda osobowa - wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez poszkodowanego wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym śmierci w następstwie takiego zdarzenia

Szkody na osobie objęte sa standardowo ochroną ubezpieczeniową.  Powszechną praktyka rynku są wypłaty zadośćuczynienia dla poszkodowanego i dla osób bliskich z tytułu szkody na osobie

Jednak zadośćuczynienie wymyka się spod definicji szkody na osobie (szkody osobowej).  Nie jest stratą, nie jest uszczerbkiem, nie jest szkodą.

Należy zatem  pochwalić praktykę uzupełniania definicji szkody na osobie o zadośćuczynienie. Oto przykład  definicji doprecyzowanej o kwestie zadośćuczynienia.

szkoda osobowa – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz straty będące następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,a także należne zadośćuczynienie jeżeli obowiązek jego wypłaty powstał wskutek uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

[poll id=”3″]

 

 

 

Photo credit: camerakarrie / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

 

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: