Blog

Latest News and Updates

Pozwolonie.jpg

OC za szkody wyrządzone oddziaływaniem na środowisko a działanie na podstawie decyzji i w jej ramach

Ubezpieczeni prowadząc działalność wpływającą na środowisko intuicyjnie bronią się przed odpowiedzialnością za szkody powołując się , że działają na podstawie i w ramach decyzji administracyjnych, m.in:

  •  pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  • pozwolenia zintegrowanego  (dotyczy tylko wybranych zakładów, mogących w znaczący sposób oddziaływać na środowisko i poza wieloma rodzajami działalności przemysłowej obejmuje również intensywną działalność rolniczą  oraz większe składowiska odpadów)

Jednakże Ustawa Prawo ochrony środowiska jednoznacznie stanowi w art 325, że odpowiedzialności za szkody wyrządzone oddziaływaniem na środowisko nie wyłącza okoliczność, że działalność będąca przyczyną powstania szkód jest prowadzona  na podstawie decyzji i w jej granicach.

Nie ma zatem znaczenia dla odpowiedzialności za szkodę  fakt, m.in utrzymywania dozwolonych limitów i warunków emisji.

Maria Tomaszewska -PestkaOC za szkody wyrządzone oddziaływaniem na środowisko a działanie na podstawie decyzji i w jej ramach
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty