Blog

Latest News and Updates

szkody-środ-II.jpg

Szkody środowiskowe. Kilka nazw

Wymieniając  kilka nazw nie sposób z góry przesądzić ich znaczenia. Dla szkód wynikłych z zanieczyszczenia, zniszczenia środowiska naturalnego przyjęło się kilka terminów

szkody środowiskowe

szkody w środowisku

szkody ekologiczne

szkody wynikłe z emisji substancji niebezpiecznych

Używa się ich wymiennie. Nie ma nawet przybliżonych różnic znaczeniowych. W każdej umowie ubezpieczenia zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, określany potocznie którąkolwiek z tych nazw,  może być bardzo różny. Ale o tym w kolejnych wpisach.

Maria Tomaszewska -PestkaSzkody środowiskowe. Kilka nazw
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty