Blog

Latest News and Updates

Mlecz.jpg

II transza deregulacji – Sejm uchwalił ustawę

Na posiedzeniu 04 .04.2014 Sejm uchwalił Ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.  Obecnie zostanie przekazana do Senatu. Pełen tekst uchwalonej Ustawy do pobrania tutaj. Ścieżkę legislacji można obserwować na stronie Sejmu;.

Ustawa dotyczy następujących zawodów lub rodzajów działalności:

1) architektów

2) inżynierów budownictwa

3) przedsiębiorców prowadzących usługowo księgi rachunkowe

4) doradców podatkowych

5) osób wykonujących badania techniczne pojazdu

6) pilotów motolotni

7) skoczków spadochronowych

8) mechaników poświadczenia obsługi statków powietrznych

9) mechaników lotniczych  obsługi technicznej

10) urbanistów

11) maszynistów i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z ruchem kolejowym

12) agentów ubezpieczeniowych

13) brokerów ubezpieczeniowych

14) aktuariuszy

13) osoby wykonujące prace podwodne

14) agentów celnych

15) biegłych rewidentów

16) osoby obsługujące gry hazardowe

17) rzeczoznawców budowlanych

18) księgowych

 

 

 

 

Maria Tomaszewska -PestkaII transza deregulacji – Sejm uchwalił ustawę
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty