Blog

Latest News and Updates

Mlecz.jpg

III transza deregulacji

15 maja 2014 Rząd przekazał do Marszałka Sejmu projekt Ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów , tzw III transzę deregulacji. Ustawa ma zmienić warunki wykonywania zawodu dla następujących zawodów:

 • inżynier pożarnictwa;
 •  strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 •  rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 • specjalista ochrony przeciwpożarowej;
 • pracownik artystyczny;
 • muzealnik;
 •  makler giełd towarowych;
 •  inspektor ochrony radiologicznej (stanowiska mające istotne znaczenie dla
 • zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej);
 •  rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 •  rzecznik patentowy;
 •  konserwator zabytków ruchomych;
 • konserwator zabytków nieruchomych;
 • konserwator zabytkowej zieleni;
 •  tłumacz przysięgły;
 • makler papierów wartościowych;
 • doradca inwestycyjny;
 •  agent firmy inwestycyjnej;
 •  geolog –(tutaj kilka szczegółowych rozróżnień na specjalizacje)
 • kierownik ruchu w  zakładach górniczych (tutaj kilkanaście szczegółowych rozróżnień na specjalizacje)
 • kierownik dozoru ruchu w zakładach górniczych  (tutaj kilkanaście szczegółowych rozróżnień na specjalizacje)
 • mierniczy górniczy;
 • geolog górniczy;
 •  geofizyk górniczy w podziemnych zakładach górniczych;
 •  górnik strzałowy w podziemnych zakładach górniczych;
 • wydawca środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych;
 •  instruktor strzałowy w podziemnych zakładach górniczych;
 • strzałowy w odkrywkowych zakładach górniczych;
 • wydawca środków strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych;
 • strzałowy w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 •  wydawca środków strzałowych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 • operator: samojezdnych maszyn przodkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn do stawiania obudowy podporowej lub maszyn do stawiania obudowy kotwowej w podziemnych zakładach górniczych;
 • operator: pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, pojazdów do przewozu osób lub pojazdów do przewozu środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych
 •  elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych w zakładach górniczych (tutaj kilka specjalizacji)
 •  spawacz w podziemnych zakładach górniczych;
 • spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych;
 •  spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 •  mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 • rusznikarz.

Projekt do pobrania tutaj

07 maja 2014 odbyło się I czytanie na posiedzeniu Sejmu, projekt obecnie został skierowany do Komisji Sejmowej ds ograniczenia biurokracji. Tutaj można obserwować przebieg prac nad Ustawą 

30 maja 2014 Prezydent podpisał Ustawę  z dnia 09.05.2014 o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych ,  tzw II transzę deregulacji. Patrz: https://portaloc.pl/ii-transza-deregulacji-ustawa-podpisana-prezydenta-rp/

O I transzy można przeczytać tutaj: https://portaloc.pl/deregulacja-zawodow-i-transza/

Maria Tomaszewska -PestkaIII transza deregulacji
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty