Blog

Latest News and Updates

III-powód.jpg

III powód, dla którego ubezpieczenia OC są ważne

W ślad za wpisem 10 powodów dla których ubezpieczenia OC są ważne przedstawiam rozwinięcie III powodu „Niezbadane są wyroki sądów”

Przegląd orzecznictwa w wybranych kwestiach dotyczących OC  pokazuje niekonsekwencje, odmienne stanowiska, rozbieżne interpretacje sądów powszechnych. Dotyczy to nawet kwestii wydawałoby się ugruntowanych i oczywistych. Tych spraw jest długa lista, m.in:

a)  OC za produkt niebezpieczny – sądy w różny sposób interpretują przesłanki odpowiedzialności i ciężar dowodu bezpieczeństwa lub niebezpieczeństwa produktu, patrz: Śmierć strażaka – OC za produkt

b) OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców  – sądy w różny sposób interpretują zwolnienia z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców

c) zasada ryzyka – sądy w różny sposób interpretują jaki zakład jest wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody

d) granice obowiązku odszkodowawczego – dopiero IV uchwały SN pozwoliły na wyklarowanie spornych kwestii ostatnich lat w zakresie auta zastępczego, części zamiennych, amortyzacji, kosztów pełnomocnika patrz: SN – 4 orzeczenia w sprawie OC posiadacza pojazdu

e) krąg osób uprawnianych do otrzymania zadośćuczynienia

W wielu sprawach  dopiero  Sąd Najwyższy musi się wypowiedzieć aby ujednolicić praktykę orzeczniczą. Tak było w kwestii zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone zalaniem sąsiadów, gdzie SN podjął uchwałę 7 sędziów III CZP 63-2012, zgodnie z którą przepis art. 433 k.c. nie ma zastosowania do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji

Zatem nikt nie może być pewien zasad i granic swoje odpowiedzialności. Najlepiej to ryzyko scedować na ubezpieczyciela OC. – różne roszczenia

Photo cedit: puzzlescript / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Maria Tomaszewska -PestkaIII powód, dla którego ubezpieczenia OC są ważne
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji