Blog

Latest News and Updates

Wypadki-przy-pracy.jpg

Liczba wypadków przy pracy w 2013

Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy opublikował raport na temat  wypadków przy pracy w 2013 roku. Liczba wypadków przy pracy spada. Co nie oznacza spadku ryzyka roszczeń związanych z odpowiedzialnością cywilną pracodawcy ze względu na rosnące roszczenia w szkodach osobowych. Nadal ryzyko OC pracodawcy pozostaje bardzo poważnym ryzykiem w branży przemysłowej i budownictwie. Jeżeli nie najpoważniejszym.

[table id=101 /] [table id=102 /]

 

 

Dla właściwej interpretacji powyższych danych należy uwzględnić, że podawana liczba wypadków dotyczy szerokiego kręgu osób, nie tylko pracowników w obiegowym znaczeniu.  Liczba wypadków dotyczy następujących osób:

1) osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania)łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;

2) pracodawców i pracujących na własny rachunek:

a) właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin) jednostek prowadzących działalność gospodarczą (z wyłączeniem wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce),

b) osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody;

3) agentów pracujących na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów);

4) osób wykonujące pracę nakładczą;

5) członków spółdzielni produkcji rolniczej i członków spółdzielni kółek rolniczych;

6) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie.

Próbując zatem wysnuć wnioski na temat ryzyka odpowiedzialności cywilnej w poszczególnych sektorach należy wziąć pod uwagę, że w liczbie podawanych wypadków znajdują się wypadki , z których roszczenia cywilnoprawne nie mogą być zgłoszone (np. wypadek jednoosobowego przedsiębiorcy nie może być zgłoszony do jego  ubezpieczyciela OC)

Definicja wypadku przy pracy, przyjętej dla gromadzenia danych statystycznych jest zbieżna z definicją z Ustawy  z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Cały raport na stronie www.portaloc.pl/raporty i rejestry

Photo credit: Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Maria Tomaszewska -PestkaLiczba wypadków przy pracy w 2013
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty