Blog

Latest News and Updates

bhp.jpg

Wypadki przy pracy

Do piątkowej Gazety Prawnej, ZUS dołączył płytę „Interaktywna symulacja komputerowa zdarzeń wypadkowych przy pracy w budownictwie”. Wartość tego materiału pozostawia sporo do życzenia,  ale publikacja uprzytomniła mi jak ogromnie w ostatnich latach zmieniła się świadomości związana z odpowiedzialnością cywilną za wypadki przy pracy.

Pamiętam czasy, kiedy ryzyko oc pracodawcy było na tyle egzotyczne, że  trzeba było przekonywać klientów aby skorzystali z tego typu ochrony i tłumaczyć im czemu może służyć. Niezwykle rzadko pracownicy zgłaszali roszczenia.

Dzisiaj   underwriter OC powinien przyjmować, że każdy ciężki i śmiertelny wypadek przy pracy będzie skutkował roszczeniami do pracodawcy i jego Ubezpieczyciela. Odszkodowania i zadośćuczynienia wypłacane poszkodowanym pracownikom stanowią coraz większą część całości wypłacanych odszkodowań. Niestety rynek ubezpieczeniowy nie dysponuje szczegółowymi danymi na  ten temat.

Jako że sytuacja odszkodowawcza jest niezwykle dynamiczna, także proces oceny ryzyka OC pracodawcy powinien ulec zmianie. Pytania   o zgłoszone roszczenia albo wypłacone odszkodowania, nie dają obrazu ryzyka. Dla underwritera informacją wskazującą na ryzyko roszczeń powinna być liczba ciężkich i śmiertelnych wypadków przy pracy u Ubezpieczającego. Także broker może posłużyć się taką liczbą, dla przekonania Ubezpieczającego o konieczności zapewnienia odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej. I w końcu dla wymiaru składki, właśnie liczba ciężkich i śmiertelnych wypadków przy pracy powinna być wskazaniem jej właściwego poziomu.

Poniżej dane na temat ciężkich i śmiertelnych wypadków  w sektorze budowlanym wg źródeł Państwowej Inspekcji Pracy

Rok

Ciężki wypadek

Śmiertelny wypadek

2008

b.d

151

2009

261

170

2010

216

165

W parze ze wzrostem szkodowości, rosnącymi składkami powinny iść umiejętności oceny ryzyka. Być może, że zbliża się czas underwriterów – specjalistów oceny ryzyka wypadków przy pracy. Jedynie  specjalistyczna  ocena ryzyka może wyeliminować ryzyka nieakceptowalne z powodu braku właściwych procedur, szkoleń, nie przestrzegania  przepisów bhp, braku środków osobistej ochrony pracowników.

Photo credit: kohlmann.sascha / Foter.com / CC BY-SA

Maria Tomaszewska -PestkaWypadki przy pracy
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty