wypadek przy pracy

Wszystkie otagowane posty wypadek przy pracy

Wypadki-przy-pracy.jpg

Liczba wypadków przy pracy w 2013

Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy opublikował raport na temat  wypadków przy pracy w 2013 roku. Liczba wypadków przy pracy spada. Co nie oznacza spadku ryzyka roszczeń związanych z odpowiedzialnością cywilną pracodawcy ze względu na rosnące roszczenia w szkodach osobowych. Nadal ryzyko OC pracodawcy pozostaje bardzo poważnym ryzykiem w branży przemysłowej i budownictwie. Jeżeli nie najpoważniejszym.

[table id=101 /] [table id=102 /]

 

 

Dla właściwej interpretacji powyższych danych należy uwzględnić, że podawana liczba wypadków dotyczy szerokiego kręgu osób, nie tylko pracowników w obiegowym znaczeniu.  Liczba wypadków dotyczy następujących osób:

1) osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania)łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;

2) pracodawców i pracujących na własny rachunek:

a) właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin) jednostek prowadzących działalność gospodarczą (z wyłączeniem wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce),

b) osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody;

3) agentów pracujących na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów);

4) osób wykonujące pracę nakładczą;

5) członków spółdzielni produkcji rolniczej i członków spółdzielni kółek rolniczych;

6) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie.

Próbując zatem wysnuć wnioski na temat ryzyka odpowiedzialności cywilnej w poszczególnych sektorach należy wziąć pod uwagę, że w liczbie podawanych wypadków znajdują się wypadki , z których roszczenia cywilnoprawne nie mogą być zgłoszone (np. wypadek jednoosobowego przedsiębiorcy nie może być zgłoszony do jego  ubezpieczyciela OC)

Definicja wypadku przy pracy, przyjętej dla gromadzenia danych statystycznych jest zbieżna z definicją z Ustawy  z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Cały raport na stronie www.portaloc.pl/raporty i rejestry

Photo credit: Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaLiczba wypadków przy pracy w 2013
Bezpieczeństwo.jpg

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Samo życie.

Wśród informacji o szkodach, wypadkach podawanych przez Dziennik Ubezpieczeniowy znalazła się wzmianka o śmiertelnym wypadku w Zabrzu. Zginął mężczyzna, który pracował na dachu bez zabezpieczenia.

Ja zaś dzisiaj załączam film pokazujący kulturę pracy na wysokościach.  Niestety to ryzyka OC, które na co dzień ubezpieczamy. Oby zbliżał się czas audytów ryzyka OC pracodawcy (proszę o chwilę cierpliwości, film długo się otwiera).

 

josemanuelerre / Foter.com / CC BY-ND

read more
Maria Tomaszewska -PestkaBezpieczeństwo i Higiena Pracy. Samo życie.
bhp.jpg

Wypadki przy pracy

Do piątkowej Gazety Prawnej, ZUS dołączył płytę „Interaktywna symulacja komputerowa zdarzeń wypadkowych przy pracy w budownictwie”. Wartość tego materiału pozostawia sporo do życzenia,  ale publikacja uprzytomniła mi jak ogromnie w ostatnich latach zmieniła się świadomości związana z odpowiedzialnością cywilną za wypadki przy pracy.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaWypadki przy pracy