Blog

Latest News and Updates

czyste-straty-na-razie-nie-przejrzyste.jpg

Czyste straty finansowe. Na razie nie przejrzyste

W grudniowym numerze Miesięcznika Ubezpieczeniowego ukazał się mój artykuł na temat czystych strat finansowych pod tytułem „Czyste straty finansowe – pojęcie i ochrona ubezpieczeniowa”. Zachęcam do lektury Miesięcznika, a we wpisie poniżej zamieszczam streszczenie.

„Przed długi czas pojęcie czystych strat finansowych elektryzowało underwriterów, brokerów, było zarzewiem nieporozumień. Być może nadal tak jest, bo materia jest trudno uchwytna. Niezwykle trudno  wyobrazić sobie pełen katalog czystych strat finansowych .

 Ze względu na brak definicji w prawie, sprecyzowanie  pojęcia czystej straty finansowej należy do stron umowy ubezpieczenia i najczęściej zawarte jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Definicje są zbieżne, jednak pytanie najważniejsze pozostaje bez odpowiedzi – jakie są to szkody?

 Tak niewinnie postawione pytanie przez Ubezpieczającego nastręcza nie lada problemów Brokerom i Ubezpieczycielom.  Problem jest o tyle kłopotliwy, że najczęściej czyste straty finansowe  znajdują się na liście wyłączeń w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W przypadkach kiedy Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej odrębną klauzulą, lista wyłączeń w niej jest także bardzo długa.

Aby odpowiedzieć na pytanie jakie szkody w postaci czystych strat finansowych może  wyrządzić  Ubezpieczony niestety można się posługiwać tylko konkretnymi scenariuszami szkodowymi.

  Wydaje się jednak że drogą do znalezienia wspólnego języka,  pomiędzy Underwriterami i Brokerami,  jest rozważanie  poszczególnych scenariuszy szkodowych i możliwości ich ubezpieczenia. Odejście od żądania ubezpieczenia czystych stat finansowych w formule „all risks”  i podążanie w kierunku nazwanych ryzyk może pozwolić na ocenę prawdopodobieństwa ich zaistnienia i wielkości powstałej szkody. A od tego już tylko krok do ich ubezpieczenia.”

Maria Tomaszewska -PestkaCzyste straty finansowe. Na razie nie przejrzyste
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty