loss occurrence

Wszystkie otagowane posty loss occurrence

wypadek-a-szkoda.jpg

Wypadek a szkoda

Nie znajdziemy w przepisach prawa definicji wypadku o jakim mowa w art 805 k.c ani zdarzenia o jakim mowa w art 822 k.c..

Strony umowy ubezpieczenia w celu sprecyzowania zakresu ochrony muszą pokusić się o definicje. Standardowo ubezpieczyciel zamieszczają definicje wypadku ubezpieczeniowego w OWU. Definicja zależy od czasowego zakresu ochrony jakiej ubezpieczyciel chce udzielić.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaWypadek a szkoda
loss-occurrence-czyli-co.jpg

Loss occurrence. To znaczy jak?

Jednak temat triggerów jest nieśmiertelny. Ma to swoje dobre strony – zawsze znajdą się zainteresowani tym zagadnieniem.

Spytał mnie dzisiaj pewien broker jaki to jest trigger loss occurrence? Jak właściwie można to przetłumaczyć? Nie ma właściwego tłumaczenia. Najbardziej pasuje „zdarzenie szkodowe”. Ale rozumienie już znaczenia tych słów trzeba doprecyzować.

O tym jak złudne  jest obiegowe rozumienie pojęcia zdarzenia pisałam już we wpisie „Zdarzenie. Czyli wszystko może się zdarzyć”.

Rynek ubezpieczeniowy poszukując precyzyjnego określenia czasowego zakresu ochrony dopracował się w ubezpieczeniach OC ogólnej  rozwiązania zgodnie z którym  ubezpieczyciel udziela ochrony na szkody wynikłe z wypadków zaistniałych w okresie ubezpieczenia.Ale dalej ubezpieczyciele zaczynają się miedzy sobą różnić. Na szczęście nieznacznie.

PZU, Ergo Hestia – za wypadek zaś uważa się śmierć, rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała, zniszczenie, uszkodzenie mienia.
Warta, HDI – wypadek – zdarzenie polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy ruchomych lub nieruchomości, powodujące szkodę;
Allianz  – za wypadek uważa się wystąpienie w okresie ubezpieczenia szkody w postaci śmierci, uszkodzenia ciała, doznania rozstroju zdrowia, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy osoby trzeciej, tj. skutków zdarzenia, za które ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony, a w razie odpowiedniego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – także wystąpienie czystej straty majątkowej;
Axa – wypadkiem Ubezpieczeniowym jest powstanie objętej ubezpieczeniem szkody Osoby Trzeciej.

Żeby precyzyjnie się komunikować należy wiedzieć że nie ma słowa-klucza „loss occurrence” . Jeszcze niewiele wiemy to słysząc . Dopiero przytoczenie definicji wypadku pozwala nam zorientować się w przyjętym rozwiązaniu. Negocjacjom pozostawione jest doprecyzowanie czasowego zakresu.

 

Photo credit: NASA Goddard Photo and Video / Foter.com / CC BY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaLoss occurrence. To znaczy jak?