szkoda

Wszystkie otagowane posty szkoda

wypadek-a-szkoda.jpg

Wypadek a szkoda

Nie znajdziemy w przepisach prawa definicji wypadku o jakim mowa w art 805 k.c ani zdarzenia o jakim mowa w art 822 k.c..

Strony umowy ubezpieczenia w celu sprecyzowania zakresu ochrony muszą pokusić się o definicje. Standardowo ubezpieczyciel zamieszczają definicje wypadku ubezpieczeniowego w OWU. Definicja zależy od czasowego zakresu ochrony jakiej ubezpieczyciel chce udzielić.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaWypadek a szkoda