Liczba wypadków przy pracy w 2013

Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy opublikował raport na temat  wypadków przy pracy w 2013 roku. Liczba wypadków przy pracy spada. Co nie oznacza spadku ryzyka roszczeń związanych z odpowiedzialnością cywilną pracodawcy ze względu na rosnące roszczenia w szkodach osobowych. Nadal ryzyko OC pracodawcy pozostaje bardzo poważnym ryzykiem w branży przemysłowej i budownictwie. Jeżeli nie najpoważniejszym.

Liczba wypadków przy pracy 2007-2013

RokOgółemŚmiertelneCiężkieLekkie
20138826727652987462
20129100034860290050
20119722340468396136
20109420744462593138
20098705240182785824
2008104402523902102977
200799171479100297690

Liczba wypadków w wybranych sektorach gospodarki 2012 - 2013

SektorRokOgółemŚmiertelneCiężkieLekkie
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych201311368265711285
201211423275411342
Budownictwo2013671270826560
20128145821317932
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna20138982758970
201276997137679
Transport i gospodarka magazynowa2013612538356052
2012640260456297
Przetwórstwo przemysłowe2013280955222227821
2012302436022929954
Edukacja20134832694817
201247246144704
Administracja publiczna i obrana narodowa I obowiązkowe zabezpieczenia społeczne2013458014144552
201244125164391
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca2013404810274011
2012399313163964
Górnictwo i wydobywanie2013239318172361
2012268726122649
Rolnictwo2013128312141257
2012141721141382

 

 

Dla właściwej interpretacji powyższych danych należy uwzględnić, że podawana liczba wypadków dotyczy szerokiego kręgu osób, nie tylko pracowników w obiegowym znaczeniu.  Liczba wypadków dotyczy następujących osób:

1) osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania)łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;

2) pracodawców i pracujących na własny rachunek:

a) właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin) jednostek prowadzących działalność gospodarczą (z wyłączeniem wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce),

b) osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody;

3) agentów pracujących na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów);

4) osób wykonujące pracę nakładczą;

5) członków spółdzielni produkcji rolniczej i członków spółdzielni kółek rolniczych;

6) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie.

Próbując zatem wysnuć wnioski na temat ryzyka odpowiedzialności cywilnej w poszczególnych sektorach należy wziąć pod uwagę, że w liczbie podawanych wypadków znajdują się wypadki , z których roszczenia cywilnoprawne nie mogą być zgłoszone (np. wypadek jednoosobowego przedsiębiorcy nie może być zgłoszony do jego  ubezpieczyciela OC)

Definicja wypadku przy pracy, przyjętej dla gromadzenia danych statystycznych jest zbieżna z definicją z Ustawy  z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Cały raport na stronie www.portaloc.pl/raporty i rejestry

Photo credit: Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: