Tag: act committed

Ubezpieczenia obowiązkowe. Mało przydatne poszkodowanemu

Ubezpieczenia obowiązkowe niestety mogą okazać się mało przydatne dla tych, którym powinny udzielać  efektywnej ochrony ubezpieczeniowej  czyli dla poszkodowanych. Mogą...

Projekt Rozporządzenia czyli pretekst do podsumowania

Lektura projektu Rozporządzenia Ministerstra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 05 października...

„ Act committed ” czyli nie wszystko złoto co się świeci

Chyba nie ma bardziej przedyskutowanego tematu jak triggery w umowach ubezpieczeniach OC. I trzeba przyznać, że dyskusja zwolenników i...

„Zdarzenie” czyli wszystko może się zdarzyć

Są tematy, które  nic nie tracą na swojej aktualności. Nie traci na swojej aktualności rozumienie pojęcia „ zdarzenie ” w umowie...

%d bloggers like this: