Blog

Latest News and Updates

retekst-do-podsumowania.jpg

Projekt Rozporządzenia czyli pretekst do podsumowania

Lektura projektu Rozporządzenia Ministerstra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 05 października 2011 zachęciła mnie do napisania kilku postów na temat grzechów głównych ubezpieczeń obowiązkowych.

Dzisiaj projekt ten będzie pretekstem do podsumowania tych problemów.

Projekt Rozporządzenia MF w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą z 05.10.2011

Wszystkie grzechy się w nim ujawniają:

a) brakuje w nim definicji zdarzenia tak aby potwierdzić że zakres ochrony jest zgodny z art. 9a Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. To z kolei powoduje ryzyko dowolnej interpretacji przez poszkodowanego czasowego zakresu ochrony,

b) brak definicji zdarzenia powoduje ryzyko kumulacji szkód z jednego zdarzenia w ten sposób, że szkody z jednego zdarzenia mogą wyczerpać sumę gwarancyjną na wszystkie zdarzenia,

c) przewidziany trigger act committed dla ryzyk tak bardzo odłożonych w czasie, jak ryzyka medyczne, zapewnia poszkodowanym  chyba najmniej efektywną ochronę ubezpieczeniową jaką sobie można wyobrazić,

d) Ubezpieczony nie ma obowiązku ani zgłaszać wypadku, który może powodować szkodę, ani szkody, ani też zgłoszonych do niego roszczeń. Nie ma też zakazu uznawania roszczenia,

e) Ubezpieczony nie ma obowiązku podejmować działań zmierzających do minimalizacji szkody.

 

Ale warto się zatrzymać dłużej nad ostatnią kwestią czyli wysokością sumy gwarancyjnej. W załączeniu projektowane wysokości sum gwarancyjnych

Wysokość sumy gwarancyjnej w Rozporządzeniu – tabela

Jak widać sumy nie odzwierciedlają rodzaju wykonywanej działalności, specjalizacji, profilu. Można tym bardziej żałować, że Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przewidywało już takie zróżnicowanie.

Wielkość szpitala także nie ma wpływu na wysokość sumy gwarancyjnej. Ogromny, wielospecjalistyczny szpital będzie miał ubezpieczenie z  taką sumą gwarancyjną jak mały szpital powiatowy.

Zatem mamy wszystkie grzechy główne w najnowszej odsłonie.

Maria Tomaszewska -PestkaProjekt Rozporządzenia czyli pretekst do podsumowania
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty