Blog

Latest News and Updates

ślepy-traf.jpg

Suma gwarancyjna czyli ślepy traf?

Kilka lat temu na Kongresie Brokerów w panelu dyskusyjnym poświęconym sumie gwarancyjnej w ubezpieczeniach OC dyskutowano metody określania sumy gwarancyjnej. Temat jest ogromny , ale można go skonkludować jednym słowem – suma gwarancyjna w umowie ubezpieczenia OC powinna odzwierciedlać ryzyko wyrządzenia szkód.

Śledząc wysokość sum gwarancyjnych w poszczególnych obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej (innych niż ubezpieczania OC posiadacza pojazdu mechanicznego), można nabrać przekonania że ustalaniem sumy gwarancyjnej nie rządzi żadna reguła.

W załączeniu zestawienie sum gwarancyjnych na jedno i wszystkie zdarzenia w wybranych obowiązkowych ubezpieczeniach

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC

Suma na jedno zdarzenia

Suma na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Radcy prawnego

50.000 Euro

x

Notariusza

50.000 Euro

50.000 Euro

Adwokata

50.000 Euro

x

Rolnika

1.500.000 Euro

x

Inżyniera Budownictwa

50 000 Euro

x

Brokera Ubezpieczeniowego

1.000.000 Euro

1.500 000 Euro

Doradcy Podatkowego

10 000 Euro

x

Lekarza pediatry

25 000 Euro

25 000 Euro

Lekarza dentysty

50.000 Euro

50 000 Euro

Agenta ubezpieczeniowego

1.000.000 Euro

1.500 000 Euro

Zarządca nieruchomości

50 000 Euro

50 000 Euro

Trudno znaleźć  uzasadnienie dla zastrzeżenia sum gwarancyjnych na jedno i wszystkie zdarzenia dla jednych zawodów, przy konstrukcji sumy gwarancyjnej na jedno zdarzenie dla innych.

Rozpiętość sum gwarancyjnych wydaje się także mało racjonalna. Jeżeli umowa ubezpieczenia OC agenta ubezpieczeniowego przewiduje sumę gwarancyjną w wysokości 1 miliona Euro to trudno nie wyrazić swojego zdziwienia dla sumy gwarancyjnej lekarza pediatry w wysokości 25 tysięcy Euro.

Te dywagacje nie mają akademickiego charakteru. Suma gwarancyjna przede wszystkim nie powinna być zbyt niska. O ile jest oczywiste dlaczego zbyt niska suma jest niekorzystna dla Poszkodowanego i Ubezpieczonego o tyle warto pamiętać, że dla Ubezpieczyciela także nie jest to właściwa sytuacja. Ubezpieczenie ze zbyt niską sumą gwarancyjną jest postrzegane przez Ubezpieczyciela jak ubezpieczenie na pierwsze ryzyko – czyli wtedy gdy jedno roszczenie konsumuje całą sumę gwarancyjna. Jest to niekorzystne dla Ubezpieczyciela, który nie może proponować składki pozostającej we właściwej proporcji do ryzyka i sumy gwarancyjnej.

Maria Tomaszewska -PestkaSuma gwarancyjna czyli ślepy traf?
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty