Blog

Latest News and Updates

Mlecz.jpg

Deregulacja zawodów – zmiana ryzyka?

Czy deregulacja zawodów powoduje pogorszenie ryzyka OC związanego z wykonywaniem tych zawodów?

W pierwszym odruchu wszyscy mówią że tak. Obniżenie wymagań, liberalizacja edukacji, uproszczenie standardów – wszystko wygląda na podwyższenie ryzyka wyrządzenia szkód przez osoby wykonujące zawód wg nowych standardów.   Jednak nie sądzę aby było to tak jednoznaczne. Temu zagadnieniu, został  poświęcony artykuł w Miesięczniku Ubezpieczeniowym, autorstwa   Michała Molędy  ” Deregulacja zawodów „*

Chciałabym tu zacytować podsumowanie artykułu, z którym się całkowicie zgadzam:  „Deregulacja zawodów może wpłynąć na zmianę sposobu oceny ryzyka odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem określonej działalności. Nie w każdym jednak przypadku ryzyko to będzie ulegać zwiększeniu. Ubezpieczenie OC zawodowej będzie z kolei  nabierało większego znaczenia, gdyż stanowi jeden  z podstawowych dowodów, pozwalających na ocenę wiarygodności usługodawcy na rynku”.

deregulacja zawodów

deregulacja zawodów

Photo credit: Noël Zia Lee / Foter.com / CC BY

 

Maria Tomaszewska -PestkaDeregulacja zawodów – zmiana ryzyka?
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty