Blog

Latest News and Updates

elewacja.jpg

Zadania gminy – różne klasyfikacje

Śledząc Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenia OC gmin można się natknąć na bardzo różne nazwy  zadań wykonywanych przez gminy.

Zadania te są  nazywane – własnymi, zleconymi, obowiązkowymi, dobrowolnymi, z zakresu administracji publicznej, publicznymi, zadaniami związanymi z wykonywaniem władzy publicznej, statutowymi.

Jakie zadania wykonuje gmina i czy wprowadzane nazwy i podziały mają istotne znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej i ochrony ubezpieczeniowej?

Na te pytania postaram się odpowiedzieć w  dwóch artykułach w Miesięczniku Ubezpieczeniowym, w numerze październikowym i grudniowym.

Photo credit: josemanuelerre / Foter.com / CC BY-ND

Maria Tomaszewska -PestkaZadania gminy – różne klasyfikacje
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty