Blog

Latest News and Updates

in-god-we-trust.jpg

Czyste straty finansowe – poniesione przez kogo?

 

Czyste straty finansowe doczekały się jednolitej definicji na rynku. To szkody nie wynikające ze szkód w mieniu lub na osobie.  Nawet zamiennie używana nazwa czyste straty majątkowe ma analogiczną definicję.

Problem tkwi jednak  w interpretacji tego pojęcia w odniesieniu do poszkodowanej osoby. Czy straty finansowe  jednej osoby, poniesione wskutek szkody w mieniu poniesionej przez inną osobę należy traktować jako czyste straty czy jako konsekwencje szkody w mieniu?  

Dla uzmysłowienia problemu podaje prosty przykład: za pożar w galerii handlowej odpowiedzialny jest właściciel budynku, poszkodowanym pożarem są: najemca nr 1, któremu spłonęło wyposażenie sklepu oraz  najemca nr 2 , który po pożarze musiał zamknąć swój sklep na dwa dni i utracił dochody, choć jego mienie nie zostało uszkodzone. Definicje czystych strat nie  nie odpowiadają na pytanie czy najemca nr 2 poniósł czyste straty finansowe czy jest poszkodowany szkodą w mieniu. Jego straty są także następstwem uszkodzenia , zniszczenia mienia.

Niektórzy Ubezpieczyciele zdając sobie sprawę z tego problemu stosują dodatkową regulację w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.  AXA proponuję definicję szkody rzeczowej jako  uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wraz ze stratami poniesionymi w ich następstwie przez tego samego poszkodowanego. Ergo Hestia definiuje szkodę w mieniu jako straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego, a także utracone korzyści, które by mógł osiągnąć,  gdyby nie zostało zniszczone lub uszkodzone jego mienie. Tym samym jasne jest że szkody najemca nr 2 to czyste straty finansowe.

 

Maria Tomaszewska -PestkaCzyste straty finansowe – poniesione przez kogo?
Udostępnij ten post

2 komentarzy

Dołącz do konwersacji
 • Michał Michnowicz - 13 lutego, 2014

  Chyba, że ubezpieczenie OC zawarte zostanie w
  1. Warcie, gdzie w następujący sposób definiuje się szkodę rzeczową – wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez poszkodowanego wskutek uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy ruchomych lub nieruchomości; lub
  2. Generali – gdzie szkoda rzeczowa to szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie lub zaginięciu rzeczy oraz skutki następcze tych zdarzeń.
  W PZU definicja nie jest dla mnie dość precyzyjna.

  Co nie zmienia faktu, że na ten problem należy zwracać uwagę. Mnie przy okazji przychodzi do głowy inny scenariusz – uszkodzenie gazociągu (szkoda rzeczowa) i problem regresu na sprawcę opłaty (kary) za przekroczenie mocy zamówionej.

  Maria Tomaszewska -Pestka - 13 lutego, 2014

  Właśnie takie definicje jak w Warcie albo w Generali powodują, że problem strat poniesionych przez osobę poszkodowaną, której mienie nie zostało uszkodzone , chociaż powstały w następstwie uszkodzenia, zniszczenia mienia innej osoby, pozostaje nie rozstrzygnięty.
  CO do opłaty za przekroczenie mocy zamówionej – w moim przekonaniu to w ogóle nie jest szkoda w rozumieniu odpowiedzialności cywilnej. Nie można takiej opłaty traktować jako uszczerbku majątkowego poszkodowanego.

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty