Blog

Latest News and Updates

jednostka-organizacyjna-gminy.jpg

Jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna gminy nie może być współubezpieczonym.

Jednostka budżetowa nie posiada osobowości prawnej, wszelkie czynności cywilnoprawne w imieniu gminy podejmują uprawnieni kierownicy i główni księgowi tych jednostek. Również zakład budżetowy nie posiada  osobowości prawnej i wszelką działalność prowadzi w imieniu i na rachunek gminy, w zakresie udzielonych przez gminę pełnomocnictw.

 

Photo credit: Desmond Kavanagh / Foter.com / CC BY-ND

Maria Tomaszewska -PestkaJednostka organizacyjna
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty