Blog

Latest News and Updates

winter-road-2.jpg

Właściwość sądu i prawa. Krok w krok za Ubezpieczonym

Ubezpieczenia OC mają tą naturę, że Ubezpieczyciel wstępuję w sytuację prawną Ubezpieczonego w zakresie jego odpowiedzialności cywilnej  za szkodę. Udzielając ochrony ubezpieczeniowej określa wyłączenia i definicje  tak aby swoją odpowiedzialność zawęzić w odpowiedni sposób w stosunku do odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Jako że Ubezpieczyciel postępuje za sytuacją prawną sprawcy szkody to pozostaje w ryzyku udziału w postępowaniu wg właściwości obcego prawa i sądu.  O właściwości sądu i prawa nie przesądza jedynie miejsce powstania szkody. Tzw zakres terytorialny udzielanej ochrony jest tylko jednym  z wielu  wyznaczników ryzyka obcego sądu i prawa.  Błogi sen wielu underwriterów przekonanych że udzielają ochrony tylko na szkody powstałe na terytorium RP może okazać się mniej spokojny gdy okaże się że Ubezpieczony i tak został pozwany przed obcym sądem.

Praktyka rynkowa jest bardzo liberalna w tym zakresie. Żaden z Ubezpieczycieli odpowiedzialności cywilnej w swoich ogólnych warunkach nie wyłącza właściwości obcego sądu i prawa.

 

Maria Tomaszewska -PestkaWłaściwość sądu i prawa. Krok w krok za Ubezpieczonym
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty