Szkody środowiskowe. Definicja szkody w środowisku

Definicja szkody w środowisku zawarta jest w Ustawie 13 kwietnia 2007 r.  O zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.  Jest to  negatywna mierzalna zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych (gatunków chronionych, chronionych siedlisk przyrodniczych, wody, ziemi), oceniona w stosunku do stanu początkowego, spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska.

Definicja ta pojawiła się wraz z Ustawą z 13 kwietnia 2007. Jednak wcześniej rynek radził sobie inaczej ze szkodami środowiskowymi, bez definiowania szkody w środowiskuOgólnie mówiąc Ubezpieczyciele udzielali ochrony na szkody wynikłe z emisji substancji zanieczyszczających. Tak jest do dzisiaj.  Ubezpieczyciel , nie posługując się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, definicją szkody w środowisku z Ustawy z dnia 13 kwietnia 2011, udziela ochrony na niektóre rodzaje szkód i kosztów mogących być następstwem szkody w środowisku.  Cześć jednak szkód i kosztów wynikających ze szkody w środowisku pozostaje poza zakresem ochrony.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: